Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri isteklerini eksiksiz ve sürekli karşılayacak şekilde üretim yaparak ülkemizde sektörün önde gelen ve kalıcı kuruluşu olmak.
Bu politikamızın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

 • Kaliteyi sürekli olarak yükseltmek
 • Hatalı ürün sayısını minimum seviyeye indirmek,
 • Ürün teslim sürelerini kısaltmak,
 • Müşteri  memnuniyetini sürekli artırmak
 • Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek
 • Tedarikçilerimize destek vermek
 • Çalışanlarımızın eğitim ve motivasyonunu sağlayarak, toplam kalite anlayışı ile çalışmak
 • Hizmet alanımızdaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
 • Kaynaklarımızı verimli kullanmak ve çevreyi korumak
 • Müşteri siparişleri ve rekabet ortamına bağlı olarak hizmet kapasitemizi artırmak
 • Şirketimizin karlılığını artırıp büyümesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak

KALİTE KONTROL

Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

Ürün için belirlenen ısıl işlem şartları Ürünün Ölçülmesi ve İzlenmesi Süreci kapsamında izlenir ve ölçülür. Siparişle gelen ürün, sipariş kayıt defterine irsaliye numarası ile kayıt edilir.  Ürünün uygunluğu ve hasarlı olup olmadığı tespit edildikten sonra dijital olarak resimlendirilerek fotoğraflı iş emri ve parti refakat kartı ile gerekli işlemlerin uygulanması için ilgili istasyona gönderilir. İstasyonlarda gerçekleştirilen işlemler anında kayıt altına alınır. Her ısıl işlem sonrası ürünün sertlik ve etkili sertlik derinliği kontrolü laboratuar ortamında gerçekleştirilip hazırlanan raporlar, bir nüshası, ürünle birlikte müşteriye teslim edilmek üzere parti refakat kartına eklenirken, bir nüshası da arşive kaldırılır. Ayrıca gelen ürünün cinsinin tanımsız olması durumunda yine laboratuarda spektral analizi yapılarak tanımı yapılır ve kayıt altına alınır. Spektral analiz raporunun da bir nüshası müşteriye verilir, diğer nüshası arşivlenir. Uygulanan izleme ve ölçümlerdeki kabul kriterleri ve ürünün serbest bırakılmasına yetkili olan kişi/kişiler ilgili operasyon kontrol planlarında belirtilir. Ölçümü yapılan ürünler, planlanan ölçümlerin yapılıp yapılmadığı ve sonuçların uygun olup olmadığı yetkili personel tarafından onaylanmadan serbest bırakılmaz. Yapılan ölçümlerde kabul kriterlerinin uygun olduğunu gösteren kanıtlar (ölçüm ve deney raporları) muhafaza edilir.  Bu kayıtlarda ürünü serbest bırakan kişi/kişiler de belirtilir. Sonuç olarak tüm dokümanter kayıtları bilgisayar ortamına aktarılarak dijital olarak da saklanır.

 

Veri Analizi

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla, girdi, süreç, süreç sonu değerlere ait veriler belirlenip, elde edilen verilerin analizi yapılmaktadır. Bu analizler Kalite Yönetim Sistemimizin hangi süreçlerde iyileştirilmesi gerektiği konusunda yardımcı olmaktadır. Veri analizi, Veri Analizi Sürecine göre planlanıp yürütülmektedir.
Kuruluşumuzda yapılan veri analizi sonucunda aşağıda belirtilen hususlarla ilgili bilgi sağlanır.

 • Müşteri memnuniyeti
 • Ürün şartlarına uygunluk
 • Önleyici faaliyet fırsatları dâhil olmak üzere süreçlerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri
 • Tedarikçilerin performansı

 

KALİTE GÜVENCE 


Müşteri Şikâyetleri

Müşteri şikâyetleri, müşteri şikâyet formuna kaydedilerek parça inceleme kurulunda (PİK) değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu, varsa gerekli işlemler yapılarak sonucu kayıt altına alınır. Hem değerlendirme sonrası hem işlem sonrası müşteriye bilgi verilir.
Sürekli İyileştirme

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini; kalite politikaları, kalite hedefleri, tetkikler, veri analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmeleri vasıtasıyla Sürekli İyileştirme Süreci kapsamında sürekli iyileştirilmektedir.