TEMPERLEME

Çelikte sertleştirme sonrası elde edilen yapı birçok uygulama için fazlasıyla sert ve gevrektir. Bu sebeple parçanın gevrekliğini gidererek tok bir yapı kazandırmak amacıyla temperleme adı verilen ısıl işlem uygulanır.

Temperleme, çelik parçasının 723°C (A1) sıcaklığı altında belli bir süre ısıtılması işlemidir. Bu işlem A1 sıcaklığına kadar geniş bir sıcaklık aralığında yapılabileceğinden, çeliğin mekanik özellikleri ve mikro yapısında bazı değişiklikler söz konusu olacaktır. Temperleme sıcaklığı alanında, sıcaklık yükselirken genel olarak sertlikte azalma ve toklukta artma gözlenir.