NİTRASYON METODU İLE YÜZEY SERTLEŞTİRME

Nitrasyonla yüzey sertleştirme işleminde, çeliğin yüzeyinden difüzyon ile azot verilerek malzemenin yüzeyindeki özellikleri değiştirilebilir. Azotun alınması, yüksek sıcaklıklarda ostenit katı çözeltisinde çok hızlı olur. Ancak azot bağlantılarının (nitrür) dış cidarda yığılması, yüzeyde kırılgan bir tabakanın oluşmasına sebep olur. Bu nedenle azot ostenitik yapıya değil (yüksek alaşımlı ostenitik çelikler hariç), ferritik yapıya nüfuz ettirilir. Bu esnada oldukça ince ve kırılgan bir tabaka oluşur ve azot içeren bölgede nitrürler çökelir.

510°C deki gaz nitrasyonla elde edilen alttaki sert tabaka oldukça az kalınlıktadır. Buna karşın nitrür teşekkül ettirebilen alaşım elementleri ile hem oldukça fazla kalınlıkta sertlik tabakası hem de homojen ve yüksek sertlik elde edilir. Nitrür teşekkül ettirebilen elementlerden önemlileri, başta krom ve titan olmak üzere, alüminyumdur.

Alaşımsız ve düşük alaşımlı çekirdeklerde 590°C nin altındaki difüzyon sıcaklıklarında yüksek sertlik değerine ulaşılır. Hatta 530°C nin altındaki sıcaklıklar daha uygundur. Düşük nitrasyon sıcaklıklarında difüzyonun çok yavaş gerçekleşmesi problemi vardır.