SEMENTASYON METODU (ATMOSFER KONTROLLÜ FIRIN) İLE YÜZEY SERTLEŞTİRME

SEMENTASYONLA YÜZEY SERTLEŞTİRME

 

Sementasyon Çeliği

 

Yüzeyde sert ve aşınmaya dayanıklı, çekirdekte ise daha yumuşak ve tok özelliklerin istendiği, değişken ve darbeli zorlamalara dayanıklı parçaların imalinde kullanılan, düşük karbonlu, alaşımsız veya alaşımlı çeliklerdir. Parçaya bu özelliklerin kazandırılması, çelik yüzeyine karbon emdirilmesi sureti ile olur.

 

Sementasyon İşlemi

 

Sementasyon işlemi, yüzey sertleştirme metotlarından birisi olup en eski ve en yaygın olarak kullanılanıdır.

Bu işlem, çeliğinin karbon içeriğinin, yüzeyinden karbon atomları difüzyonu ile artırılması olan sementasyon ve ardından sertleştirme olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Karbon difüzyonu, çelik parçasının karbon ihtiva eden gaz ortamda, ostenit faz sıcaklığına kadar ısıtılmasıyla, kimyasal reaksiyon sonucu oluşur. Genellikle 900 – 950 °C arasında bir sıcaklık kullanılır ki bu sıcaklığa sementasyon sıcaklığı denir. Karbonun difüzyon derinliği, işlem sıcaklığı ve işlem süresi ile ayarlanabilir.

Sementasyon sonrası çelik parça, sementasyon sıcaklığından direkt olarak uygun bir ortamda (yağ, su, sıcak banyo) soğutularak sertleştirilir ve temperlenir.